Ecomondo

Ecomondo, Yeşil Ekonomi alanında Akdeniz Bölgesi’nde düzenlenen en büyük uluslararası fuardır.

Fuarın odak noktası “Malzeme ve Enerji Geri Kazanımı ile Sürdürülebilir Kalkınma” dır.

İtalya, yeşil ekonomi sektörünü ele alacak olursak, bilhassa enerji verimliliği, atıkların geri dönüştürülmesi
ve kaynakların verimli kullanılması konusunda Avrupa’da ilk sıralarda yer alır.

Bu bağlamda, Ecomondo, pazarda lider konumda olan firmaları aynı çatı altında buluşturmak, son trendler,
yenilikler ya da teknolojilerden haberdar etmek amacıyla, uluslararası normlarda, sektörün buluşma noktası olmuştur diyebiliriz.


Kaçirmamak için 5 neden

 • Dünya genelinde pazarda lider konumda olan firmalar ile bir araya gelmek
 • Uluslararası alıcılar ile network ağı yaratmak
 • Sirküler Ekonomi’deki en iyi uygulamaları yakından takip edebilmek
 • Teknolojik yenilikler ve piyasa trendlerinden haberdar olmak
 • Rekabet ve iş gücünü arttırmada somut çözümlerden faydalanmak

Sektörler:

 • Biyobazlı Endüstri
 • Atıklar
 • Su
 • Saha İyileştirme
 • Sürdürülebilir Hareketlilik ve Akıllı Şehirler
 • Enerji